Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

Công ty CP Nguyên liệu AVOCA Việt Nam

Axit amin

L-Lysine: ADM Animal Nutrition sản xuất hai dạng lysine bổ sung để sử dụng trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi và thức ăn cho vật nuôi, L-lysine Monohydrochloride 98,5% Feed Grade và L-lysine Liquid 50% Feed Grade. L-lysine cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để bổ sung thức ăn chăn nuôi ít hoặc thiếu lysine. Chủ yếu được sử dụng trong khẩu phần ăn cho lợn và gia cầm, L-lysine cũng đáp ứng nhu cầu bổ sung trong chế độ ăn nuôi trồng thủy sản và có thể có lợi cho gia súc sữa và chế độ ăn cho vật nuôi. Trong chế độ ăn của ngựa, L-lysine có thể được sử dụng trong thức ăn và chất bổ sung đặc biệt cho ngựa con và ngựa non đang lớn. Được vận chuyển với số lượng lớn và áp dụng với hệ thống đo sáng điều khiển bằng máy tính, L-lysine Liquid 50% cung cấp một giải pháp thay thế khả thi cho L-lysine khô truyền thống. Bổ sung vào khẩu phần ăn L-lysine và L-threonine, giúp giảm lượng protein thô trong khẩu phần, cũng có thể làm giảm sự bài tiết nitơ vào môi trường và cải thiện hiệu quả sử dụng nitơ.
L-Threonine: ADM Animal Nutrition’s L-threonine 98,5% Feed Grade là dạng hạt bổ sung L-threonine được tinh chế cao. Được sử dụng cùng với L-lysine, việc sử dụng L-threonine cho phép chế độ ăn uống gần gũi hơn với nhu cầu axit amin của động vật, giúp giảm lượng protein thô trong khẩu phần, giảm sự bài tiết nitơ vào môi trường và cải thiện hiệu quả sử dụng nitơ. Nghiên cứu ủng hộ việc tăng cường sử dụng L-threonine bổ sung trong khẩu phần ăn của lợn, gia cầm, thủy sản và vật nuôi.
Tryptophan: ADM Animal Nutrition cung cấp tryptophan như một cách hiệu quả về chi phí để bổ sung thức ăn chăn nuôi có hàm lượng tryptophan thấp hoặc thiếu. Khi protein thô trong khẩu phần giảm đi, có thể cần sử dụng tryptophan để xây dựng chế độ ăn – chủ yếu là khẩu phần cho lợn – gần với nhu cầu axit amin của động vật hơn.
Isoleucine: ADM Animal Nutrition cung cấp isoleucine như một cách hiệu quả về chi phí để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi có hàm lượng isoleucine thấp hoặc thiếu. Khi lượng protein thô trong khẩu phần giảm đi, việc sử dụng isoleucine có thể được yêu cầu để xây dựng chế độ ăn – chủ yếu là khẩu phần cho lợn và gia cầm – gần với nhu cầu axit amin của động vật hơn.
Valine: ADM Animal Nutrition cung cấp valine như một cách hiệu quả về chi phí để bổ sung thức ăn chăn nuôi ít hoặc thiếu valine. Khi protein thô trong khẩu phần ăn giảm đi, việc sử dụng valine có thể được yêu cầu để xây dựng chế độ ăn – chủ yếu là khẩu phần cho lợn và gia cầm – gần với nhu cầu axit amin của động vật hơn.

Call Now